Området

Området

Om man tittar på Arninge från luften, ser man ett modernt företagsområde mitt i en massa skog. Området har de senaste tio åren expanderat stort men det ligger ändå en bra bit ifrån Stockholm och det kan ur det perspektivet kanske vara svårt att tro att det även långt tillbaka i tiden rådde stor aktivitet i dessa trakter. Men faktum är att redan på yngre järnåldern bodde och verkade folk här.

I samband med att Arninge Industriområde skulle byggas 1982, anordnade Täby kommun en utgrävning och fann då ett stort antal brand- och skelettgravar från yngre järnåldern och framåt. I en av gravarna från 800-talet, fann man en ung kvinna som troligtvis varit hövdingadotter. Hon var begravd med två unga tjänare, hästar, kor, får och mynt. Idag bevaras hon på Historiska museet.

Under medeltiden var Arninge by uppdelad i två gårdar; Väster- och Öster-Arninge. På 1700-talet var det endast adeln som kunde ha sätesgårdar men Gustav III gav dispens till Väster-Arninge gård, som sedemera blev Täbys sista säteri. Under senare delen av 1700-talet var Väster-Arninge rusthåll med skyldighet att hålla ryttare och hästar för kavalleriet.

I början av 1970-talet påbörjades planeringen och byggandet av Arninge industriområde och 1980 revs den gamla gården i Öster-Arninge för att ge plats åt det nuvarande industri- och företagsområdet.

De senaste tio åren har området vuxit enormt och består idag av ett område med externhandel samt ett större område för lättare industri, kontor och dagligvaruhandel samt en statlig myndighet.

Täby kommun planerar för en tillväxt av 20 000 invånare och 20 000 nya arbetsplatser till år 2030. Naturligtvis har Arninges en stor roll här. Exempelvis finns planer på att Arninge ska bli en mer sammansatt stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser, service och handel. Ett nytt handelshus i en speciell arkitektonisk stil i glas, stål och betong i tre våningar med plats för ett tjugotal butiker planeras, och är ett sätt att genom modern och exklusiv gestaltning lyfta hela området. Även fler parkeringsmöjligheter ingår i dessa planer.

Eventuellt byggs också Stockholms första inomhusslalombacke i området på det som idag är Ullnatippen.

Kommunikationerna till området måste förstärkas för att klara den framtida expansionen. En ny spårbunden linje, Roslagspilen, utreds av ett flertal intressenter. Även Roslagsbanan går i närheten av Arninge-Ullnaområdet och kan få en ny station genom SLs försorg.

Arninge hör alltså till Täby kommun och Täbyborna är företagsamma. Med över 7000 företag ligger kommunen högt upp på listan över de mest företagsamma kommunerna i landet. Ur ett internationellt perspektiv ligger Arninge väldigt strategiskt – nära såväl Stockholm som Arlanda flygplats och med gott om välutbildad arbetskraft, vilket lockar hit många stora och små företag. Samt människor som vill handla och i framtiden även bo här. Välkommen till oss i Arninge!