Framtid

Framtid

 

TÄBYS VISION är att utvecklas och bli en starkare del av stockholmsregionen. Täby har tillsammans med de övriga fem kommunerna i nordöstra stockholmsregionen en gemensam tillväxtvision när det gäller fler arbetsplatser, fler invånare och förbättrad infrastruktur. I den nya översiktsplanen för Täby finns beredskap för att fram till 2030 skapa plats för 20 000 nya företag och möjlighet att öka antalet invånare från 63 000 till 80 000.

En viktig del i denna vision är utvecklingen av Arninge-Ullna. Därför har en översiktlig planering genomförts för området med sikte på att Arninge-Ullna ska bli en levande, funktionsintegrerad stadsdel med arbetsplatser, handel och bostäder i naturskön omgivning.

På den obebyggda marken söder om Arninge golfbana och Ullnasjön planeras för cirka 3 000 bostäder i kvartersmiljö. Men även i ett stråk norrut från handelsområdet kommer bostäder att byggas. En evenemangsanläggning, Event Resort Ullna, kan komma att byggas vid Ullnasjöns södra strand. Projektet innehåller inom- och utomhuskidbacke, skidtunnel, hotell och andelslägenheter.

Arninges handelsområde kommer också att utvecklas under de närmaste åren och utökas i den södra delen mot Arningevägen. Ett resecentrum kommer att ligga i anslutning till E18 och den nya stationen för Roslagsbanan kommer att anläggas invid E18 tillsammans med en bussterminal.

De befintliga verksamheternas struktur i Arninge kommer att behållas. Men en del störande verksamheter kommer att flyttas och bereda plats för mer personalintensiv verksamhet, handel och bostäder.

Mer information om översiktsplanen och den fördjupande planeringe som är genomförd finns på www.taby.se

Erik Andersson (M)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby

Länk till ytterligare information.

 

nyhetsbrev_arninge-ullna_februari_2017.pdf

resecetrum_illustrationsplan.pdf

detaljplan_arninge_centrum.pdf