AFF Arninge Företagare Förening

AFF Arninge Företagare Förening

Arninge Företagare Förening tillvaratar medlemmarnas gemensamma intressen, bl.a. geom att aktivt arbeta för att skapa ett gott och positivt klimat för företag och fastighetsägare i området. 

- skapar goda kontakter med kommun och andra myndigheter.

- utgör remissinstans i frågor som rör Arninge.

- delaktiga i kommunikations- och infrastruktursfrågor.

- profilering samt medverkande till områdesskyltning.

- aktiva i förhandlingar med entreprenörer gälande fiberanslutning, säkerhet, parkering mm.

- anordnar företagsträffar och event för ökade nätverkskontakter.

JU FLER VI ÄR - DESTO STARKARE HÖRS VÅR RÖST - ALLA BEHÖVS!

Är du inte medlem?

Se till att bli det nu!

Kontakta oss för mer information: info@arninge.com eller vår samarbetsparter som ansvarar för hemsidan och reklam- områdesskyltningen 

Sarrasso AB
Skeppsbron 20 
111 30 Stockholm 
Namn Titel Företag Telefon Mail

Jan Rundström

Lars Tungel

Cecilia Edvardsson

Tommy Rundström

Jan Dahlström

Anders Stark

Tobias Sunebäck

 

 

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Sekreterare

Kassör

Suppleant

 

 

RAR FAST AB

TUNGEL BYGGARE 

KLIPPOTEKET

JRF 

RIKSARKIVET

STARK TELECOM

TÄBY KOPIA 

 

 

 

jan.rundstrom@jrf.se

lars@tungelbyggare.se

cecilia.klippoteket@telia.com

tommy.rundstrom@jrf.se

jan.dahlstrom@riksarkivet.se

anders.stark@getel.se

tobias.suneback@tabykopia.se